Grøn Kirke

Kastrup kirke er nu i lighed med mange andre kirker også blevet Grøn kirke.

Hvad det betyder, kan der læses om på Grøn kirkes hjemmeside: www.groenkirke.dk

Efterhånden er der heldigvis kommet en øget bevidsthed om vores grønne miljø i offentligheden. Det gælder således
også i Kastrup menighedsråd. På vores kirkegård har dette blandt andet udmøntet sig i et større fokus på nye tiltag, hvor der undgås sprøjtegift, og hvor ledige områder tilplantes af hensyn til biodiversiteten og med tanke på selvforsyning i forbindelse med pyntning i kirken. At være bevidste om miljøet og hensyntagen til klima og natur får også indflydelse på indkøb af maskiner, indkøb til kirkekontoret og arrangementer.