Vedligeholdelse af gravsteder

Pr. 1. januar 2011 er der indført nye takster for erhvervelse og vedligeholdelse af gravstederne på kirkegården.

Det sker landsdækkende som et resultat af Kirkeministeriets krav om, at kirkens gravstedsydelser bliver kostprisbaserede. Med andre ord – at brugerne betaler en pris for de forskellige ydelser, der stemmer overens med den faktiske udgift for kirken (beregning af arbejdstid, materialer m.m.).

Stege-Vordingborg provsti har gennemført en analyse og beregning af de faktiske omkostninger med udgangspunkt i en gruppe lokale kirkegårde, og der er efterfølgende fastsat nye ens takster i provstiet. 

De årlige ydelser til pasning/vedligeholdelse af gravsted betales forud for det indeværende år.

Er der spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at kontakte menighedsrådets kirkeværge Peter K. Hemmingsen på tlf. 20 55 15 18 (bedst efter kl. 17.00) eller via mail peterhemmingsen1983@gmail.com  for yderligere forklaring eller rådgivning.

Skilte på gravsteder

Der er opsat skilte med farvekoder på gravstederne. 

Farverne betyder følgende:
Blå - vedligeholdes af graver
Grøn - gran lægges og fjernes af graver
Gul - forårs- og sommerblomster plantes, vandes og fjernes af graver
Sort - gravstedsejer passer selv gravstedet.