Andre nyttige adresser

Kirkebil
Kirkebil bestilles på tlf.: 48 48 48 48 hos Dantaxi . Oplys om fra og til samt tidspunkt for afhentning i begge retninger. Oplys endvidere om kundenummer: 71059.

Den Danske Folkekirke:
Hjemmeside: folkekirken.dk

Kirkeministeriet:
Hjemmeside: km.dk

Vejkirker:
Hjemmeside: kirkefondet.dk

Kirke og Film:
Hjemmeside: kirkeogfilm.dk