Andre nyttige adresser

Kirkebil
Vores Taxa ved Tom Svendsen
tlf. 60 16 78 89.

Bestilling dagen før kørsel mellem 17.00-19.00

Den Danske Folkekirke:
Hjemmeside: folkekirken.dk

Kirkeministeriet:
Hjemmeside: km.dk

Vejkirker:
Hjemmeside: kirkefondet.dk

Kirke og Film:
Hjemmeside: kirkeogfilm.dk