Dødsfald

Anmeldelse af dødsfald
Når et menneske dør, skal det anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Anmeldelsen skal ske senest 2 dage efter dødsfaldet og kan foretages af de pårørende eller en bedemand. Ved anmeldelsen vedlægges dødsattest, sygesikringsbevis og dåbs- eller navneattest. Var afdøde gift, skal også vielsesattesten og ægtefælles dåbs- eller navneattest vedlægges. Anmeldelse skal indeholde oplysning om, hvorvidt afdøde skal bisættes eller begraves.

Sognepræsten tager altid ud i hjemmet ved dødsfald, med mindre der er forhold, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Ved samtalen aftales salmenumre, og præsten taler med de efterladte om afdøde, hvis man ønsker, at der holdes en personlig tale. Det skal understreges, at det kun er jordpåkastelsesritualet, der er påbudt, derfor aftales alt med familien under præstens vejledning.

Begravelse eller bisættelse fra kirken
Er afdøde medlem af folkekirken skal en præst medvirke ved den kirkelige højtidelighed, med mindre afdøde på anden måde klart har tilkendegivet, at det ikke er vedkommendes ønske.
Afdødes pårørende aftaler en samtale med præsten, hvor man også aftaler de nærmere detaljer omkring tilrettelæggelse af den kirkelige handling. Oplysninger om erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted fås ved henvendelse til kirkens graver Suzi Rasmussen tlf.: 20 31 38 08 eller kirkeværge Peter K. Hemmingsen tlf. 20 55 15 18 (bedst efter kl. 17).