Konfirmation

Konfirmation, indskrivning og forberedelse
For at blive konfirmeret er der 3 betingelser, som skal være opfyldt:

- Man skal være døbt
- Man skal have gået til konfirmationsforberedelse
- Man skal være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

ad 1) Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden.

ad 2) Konfirmationsforberedelsen tilbydes alle elever, der forlader Kastrup skole efter 6. kl. *

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding.

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. november året før konfirmationen. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, skal du kontakte Kastrup Kirke.

Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

Konfirmationsforberedelsen strækker sig over et forløb på ca. 25 gange eller 48 lektioner i alt. I forberedelsesforløbet vil der endvidere være inkluderet en studietur til København eller Roskilde.

Hvis man ønsker at afslutte konfirmationsforberedelsen med konfirmation, er der mødepligt til både undervisningen og studieturen(e). Desuden forventes det, at man hele forløbet igennem går i kirke, dvs. 10 gange.

Konfirmationshandlingen
Konfirmationen finder sted ved en normal gudstjeneste i kirken. 

 

* Der er indgået aftale mellem Vordingborg kommune og kommunens/provstiets præster om, at konfirmation og konfirmationsforberedelse skal flyttes til 8. klassetrin.

Aftalen træder i kraft ved skoleårets begyndelse 22/23 – men da de elever, der i dette skoleår er 8. klasser, allerede er konfirmeret i 7. klassetrin, bliver der ingen konfirmationer i 2023 på Sjællandssiden af provstiet, idet de første 8. klasser på sjællandssiden vil påbegynde undervisning i 2023 og blive konfirmeret i 2024.