Kirkeskib, krucifiks og orgel

Skibet

Kirkeskibet i Kastrup Kirke


Et skib i kirkens skib, den tomastede snaubrig Enigheden, er bygget af en af Danmarks dygtigste modelbyggere, Ove Andersen, og pryder nu kirkens indre mellem de to lysekroner. Det skib, der blev indviet søndag d. 29. marts 1992, er en model af et handelsskib, som blev bygget på Petersværft 1781 - det første af de skibe, der blev færdige på det værft, der blev anlagt ved stranden mellem Langebæk og Stensby.

 

Krucifiks Kastrup Kirke

Krucifikset
Krucifikset på nordvæggen er 140 cm højt og er et korbuekrucifiks fra unggotisk tid, sidst i 1200-tallet. Krucifikset har tidligere været placeret over triumfbuen til koret. Kun Kristusfiguren og endefelterne med evangelistsymboler er oprindelige.
I senmiddelalderen moderniserede man krucifikset. Kristus fik nyt ansigt med lukkede øjne, og den oprindelige krone blev omdannet til en tornekrone. Brystpartiet blev ændret, og der blev tilføjet et sidesår. Man mener, at krucifikset er lavet på et værksted i Næstved. Kristusfiguren har hul i ryggen for at mindske vægten. Ved en restaurering i 1952 blev bemalingerne fjernet, oprindeligt var krucifikset bemalet ovenpå kridt, og man tildannede endnu et nyt korstræ og byttede endnu engang om på endefelterne, så evangelistsymbolerne atter blev fordelt som på de øvrige kors fra samme periode, som vi kender dem i det sydsjællandske område.

 

 

Orglet

Kastrup Kirkes orgel


Kirkens orgel er fra 1974 og bygget af Gunner Fabricius Husted. Det har syv stemmer og to manualer og pedal med en selvstændig pedalstemme.