Adresseliste


Bemærk, at henvendelser vedr. kirkelige handlinger som dåb, bisættelser, vielser mm. skal ske direkte til præsten


Bemærk, at henvendelser vedr. kirkelige handlinger som dåb, bisættelser, vielser mm. skal ske direkte til præsten

 


Bemærk, at henvendelser vedr. kirkelige handlinger som dåb, bisættelser, vielser mm. skal ske direkte til præsten

Formand:
Birgit Larsen
Damvænget 3,
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 37 74

Næstformand:
Poul Martin Lund
Søndre Landevej 20
4780 Stege
Tlf. 24 20 21 48

Personalets kontaktperson:
Finn Larsen
Damvænget 3
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 37 74
 

Kasserer:
Steen Haines Asmussen
Tværvej 30
4760 Vordingborg
Tlf. 40 68 59 13

Webmaster/sekretær for menighedsrådet:
Maria Langhoff
Kastrupvej 5 
4760 Vordingborg
Tlf. 28 43 05 20
Mail: kastrupkirkeweb@gmail.com

Menighedsrådsmedlem: 
Bodil Jakobsen
Farøvej 3, 3. th.
4760 Vordingborg
Tlf. 45 81 46 31

Menighedsrådsmedlem:
Lene Agnes Pedersen
Poppelvej 15
4760 Vordingborg
Tlf.  30 74 37 10

Sognepræst:
Anna Birgit Thyssen
Sct. Clemensvej 66
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 02 65
Mail: Anna Birgit Thyssen

Regnskabsfører:
Heidi Lukke Larsen
Tværgade 16, st. 
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 95 02 99 (bedst onsdag-fredag)

Kirkeværge:
Steen Haines Asmussen
Tværvej 30
4760 Vordingborg
Tlf. 40 68 59 13