Kastrup Kirke - Sognets Vejkirke

I sommerperioden fra den 1. juni til og med den 31. august fungerer Kastrup kirke som vejkirke.

Det betyder, at kirken i denne periode er åben for publikum tirsdag-torsdag kl. 9.00-15.00 (undtagen ved kirkelige handlinger
- så som bryllupper, begravelser o.l.).

I forbindelse med vejkirkeordningen er der udgivet en folder, der også angiver andre kirker, der ligeledes har åben i sommerperioden.

Om Kastrup kirke kan du læse i folderens side 24 (kirke nr. 190), at man bl.a. kan se en Sct. Clemens altertavle, en granitdøbefont med inskription og en prædikestol med evangelistsymboler.

Hent folderen i kirkens våbenhus eller på vejkirkernes hjemmeside, ligesom den også er til uddeling på biblioteket, turistbureau o.lign.  

I våbenhuset er der også mulighed for at købe den 16 siders tryksag ”Kastrup Kirke i tusind år”, som fortæller om kirkens historie. Pris 20,- kr.

Før dit besøg kan du læse mere om Kastrup kirke under menupunktet  Kastrup Kirke.