Kirkebænkene

Nærbillede af kirkebænkene i Kastrup Kirke

Hvornår Kastrup kirke har fået sine første kirkebænke, som vi kender dem i dag, ved vi ikke nøjagtig. Men en gammel bænk, som står i tårnrummet i dag ved siden af orglet, bærer indskriften:"Oluf Hansen Henning Olfsen Anno 1656. Den 20.juli L Q". Dette er kirkens ældste bevarede bænk. Måske kirkeværgernes bænk.

I våbenhuset står en anden spændende bænk. Efter al sandsynlighed fremstillet engang i 1700-årerne. Det er sandsynligvis en såkaldt kirkegangskonestol.