Fødsel, navngivning og -ændring

Fødsel
Den fødselsanmeldelse, som udleveres i forbindelse med fødslen, udfyldes og afleveres i præstegården på kontoret senest 14 dage efter fødslen sammen med forældrenes dåbs- eller navneattest og vielsesattest. Er forældrene ikke gift, er der kun brug for moderens attest. Desuden skal der anskaffes en fadderskabsblanket, en "omsorgs- og ansvarserklæring", som automatisk medfører fælles forældremyndighed.
 

Dåb
Barnet skal navngives inden 6 måneder efter dets fødsel, og sognepræsten er pligtig at føre kontrol med, at dette sker. Navngivningen kan enten ske ved dåb eller ved anmeldelse til sognepræsten.
Tidspunktet for dåb aftales med sognepræsten eller præstesekretæren. I Kastrup kirke foretager vi dåb efter prædikenen med mindre, at der er børne - eller familiegudstjeneste.
Bemærk at vi højst kan have to dåbshandlinger ved en gudstjeneste. I forbindelse med dåben modtager barnet en gave fra menighedsrådet. I øjeblikket Det danske Bibelselskabs "Børnebibelen - genfortalt af Johannes Møllehave" med illustrationer af Susanne Krage.


Dåbsbesøg
Tidspunktet for dåb aftales med sognepræsten eller præstesekretæren. Samtidig orienteres der om præstens dåbsbesøg, da præsten plejer at aflægge besøg i hjemmet før dåben. Ved dåbssamtalen aftales barnets navn samt navne og adresser på de, der skal være faddere. Der skal være mindst 2 faddere inkl. gudmoder eller gudfar og højst fem. Forældrene kan godt stå anført som fadder. Er der særlige forhold, der gør sig gældende, omkring dem, der ønskes som faddere, rådfører man sig med sognepræsten. Ved dåbssamtalen fortæller præsten om forløbet i gudstjenesten, om selve dåben og ritualets betydning. Hvis det ikke er praktisk muligt, at besøget kan foregå i hjemmet, foregår samtalen på præstekontoret.
Ved dåbssamtalen er der mulighed for at lære sin præst at kende og præsten forældrene, og der er naturligvis også her mulighed for at drøfte andre ting, som man måtte ønske at snakke med præsten om.


Navngivning
Formular til anvendelse ved navngivning rekvireres fra www.personregistrering.dk derefter afleveres den på kontoret i præstegården.
En liste over godkendte drenge- og pigenavne finder man på familiestyrelsens hjemmeside under Godkendte drenge- og pigenavne

 

Navneændring
Ønsker man sit navn ændret, skal man henvende udskrive blanketten fra www.personregistrering.dk her er der også en vejledning med til, hvordan dette udfyldes, og hvordan gebyret på 470,- kr. skal indbetales. Er man i tvivl om noget, eller ikke har adgang til internet,  er man meget velkommen til at henvende sig til præstesekretæren, som så vil være behjælpelig med sagen.  

Navneændring på bryllupsdagen er uden gebyr. 

Efter navneændringen går der altid meddelse fra kirkekontoret til folkeregistret. Herefter er det så op til folk selv at meddele navneændringen alle andre steder.