Om Kastrup Kirke

Kastrup Kirke er højt beliggende i et sogn, der består af en række små landsbyer, Kastrup, Ndr. Vindinge, Stuby, Langed og Ornebjerg. Kirken ligger som et fornemt sejlskib, der kan ses vidt omkring, helt fra det naturskønne Knudshoved Odde, og smukt lyser den hvidkalkede kirke i mørket i december måned, hvor kirken er belyst. Om mange af vore middelalderkirker siges det, at de er bygget som sømærker og overleveringen fortæller også, at det er tilfældet med Kastrup Kirke.

Hvis man ønsker at vide mere om Kastrup Kirke, end det man kan finde på disse sider, så er det muligt at læse meget mere om kirken, om gravminderne, om altersølvet, om sølvkransene, om kirkedøren, om den fine kirkeklokke fra katolsk tid, om helligkilden og i det hele taget om kirken og dens inventar i en lille håndbog om Kastrup Kirke, der udkom pinsedag 2003 forfattet af daværende kirkeværge Jørgen T. Hansen og sognepræst Anna Birgit Thyssen. Håndbogen fortæller udførligt om kirkens historie og har desuden en række smukke billeder, der viser kirkens inventar og dens omgivelser. Håndbogen kan købes hos graveren og hos sognepræsten, som bor over for kirken i en moderne præstegård.

Håndbogen kan også købes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Eller man kan ringe til sognepræsten og få den tilsendt mod betaling. Håndbogen koster 20,- kr.