Kirkens omgivelser

Kastrup Kirke set fra øst

Man har først set en kirke, når man har været en tur rundt om den. På Kastrup Kirkes nordside ses tydeligt de små tilmurede romanske vinduer. Kvindedøren er derimod næsten helt ødelagt, da det nuværende gotiske vindue blev lavet. Går man om til sydvæggen kan man få øje på en lille romansk rankeprydet sten i kirkemuren, som måske er en rest af en større udsmykning, eventuelt inde fra selve kirken, som nu ikke eksisterer længere.


Gravminder
I kapellet er bevaret en romansk granitsten, et arbejde som ligner Absalonsstenen i Udby.

En romansk gravsten af denne type findes der ikke mange af på Sjælland. Det er et interessant minde fra den romanske tid, som der bør hæges om. Der er planer om at nedlægge den i våbenhusets gulv.

Engel gravminde på Kastrup Kirkegard


På kirkegården er der flere interessante gravminder. Her skal især nævnes et enkelt, som er meget iøjnefaldende. Et gravminde, der fortæller historie. Billedhuggermonumentet forestiller en sorgens engel i skikkelse af en ung kvinde med dybt bøjet hoved. Hvad ligger der bag dette gravminde? Det er et mindesmærke over en kvinde, som blev gift med en italiensk billedhugger. Hun var datter af den første sognepræst i Kastrup. Hvert år skulle hendes familie være rejst til Italien, og senere kom datteren Maria på malerkursus i Italien og forelskede sig i en italiensk kunstner, den italienske billedhugger Bracony. Kvinden døde i barselsseng.
Der er også fine gravminder fra familien Oxholm fra Rosenfeldt.

 

 

 

 

Tyskergravene
Uden for den østlige kirkemur er de såkaldte tyskergrave anlagt. Det fremgår af gravmælernes indskrifter, at det fortrinsvis er tyske soldater, der er flygtet fra østfronten, som i foråret 1945 er stedt til hvile her.

(En liste

Tyskergrave Kastrup Kirke

over de tyske forkortelser på de forskellige militærbetegnelser kan rekvireres hos sognepræsten.)