Vielse og velsignelse

Vielse i kirken
Dato og tidspunkt for vielsen aftales med præst eller sekretær. Herefter henvender I jer til folkeregisteret i bopælskommunen for at få udstedt en prøvelsesattest. Denne afleveres på kirkekontoret sammen med jeres dåbsattester og evt. skilsmissepapirer. Bemærk at prøvelsesattesten kun er gyldig i fire måneder.

Ca. 2-3 uger før vielsen ringer præsten til jer for at aftale tid til en samtale. Samtalen foregår i kirken og på kontoret i præstegården. Under denne samtale gennemgås vielsesritualet, der vælges salmer, og I afleverer navn og adresser på de to vidner, hvis tilstedeværelse kræves ved vielsen. Gennem samtalen forsøger præsten endvidere at danne sig et indtryk af jer, således at der kan udfærdiges en vielsestale.

Pyntning af kirken aftales med kirkens graver, der har kontor på kirkegården og træffes på mobiltelefon 20 31 38 08.


Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Et allerede indgået borgerligt ægteskab kan blive velsignet i kirken efter et ritual, der på de fleste punkter ligner det kirkelige vielsesritual. Dato og tidspunkt for en sådan velsignelseshandling aftales med præst eller sekretær, der i så fald blot skal have en kopi af jeres vielsesattest fra rådhuset.

Ca. 2-3 uger før velsignelseshandlingen kontaktes præsten for at aftale tid til en samtale. Under samtalen gennemgås velsignelsesritualet, og der vælges salmer, ligesom præsten søger at danne sig et indtryk af jer med henblik på den tale, som skal holdes i kirken. Evt. pyntning af kirken aftales med kirkens graver.
 

Navneændring i forbindelse med vielse
I forbindelse med "navneændring på bryllupsdagen" skal man være opmærksom på, at der skal foretages en arbejdsgang for hver ægtefælle, som ønsker navneændring.
Navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfri, hvis der opnås en form for navnefællesskab.