Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 7 valgte medlemmer samt sognepræsten.

Menighedsrådet varetager bl.a. følgende opgaver:

- Administration af kirke og kirkegård
- Administration af kirkens indtægter og udgifter
- Medvirken ved ansættelse af præst
- Ansættelse af personale ved kirke og kirkegård
- Valg af provstiudvalg
- Valg af stiftsudvalg vedr. økonomi
- Deltagelse ved valg af stiftets biskop
- Kirkens liv og vækst, f.eks. foredrag, koncerter, sommerhøjskole, sogneudflugt m.v.