Prædikestolen

Prædikestolen i Kastrup Kirke er fra renæssancen og formodentlig skåret af Bertel Snedker fra Vordingborg. Efter reformationen blev prædikenen en vigtig bestanddel i gudstjenesten. Og da prædikenen var af meget lang varighed, blev det nødvendigt, at menigheden skulle sidde ned, og kirkestolene (i fyrretræ) blev etableret.

Prædikestolen i Kastrup KirkeFor at råde bod på, at mange præster prædikede alt for længe, udsendtes der i 1730erne en forordning, som indskærpede, at en prædiken ikke måtte vare længere end en time. Til dette formål kunne præsten i Kastrup Kirke få hjælp af de to halvtimeglas med sand fra Dueodde, som er monteret på prædikestolen.


I prædikestolens store felter ses de oprindelige malerier af Jesus som Salvator Mundi, Verdens Frelser, og de 4 evangelister med deres symboler:

Matthæus med englen, Markus med løven, Lukas med oksen og Johannes med ørnen.

Halvtimeglas ved prædikestol Kastrup Kirke